Ukázky aplikace Docházkový systém pro MyJABLOTRON

Níže je zobrazeno několik vybraných náhledů aplikace. Pro bližší seznámení doporučujeme prostudování instalačního a uživatelského manuálu, případně nás kontaktujte ohledně poskytnutí dalších informací.

 Uživatelský manuál

 Instalační manuál

 Instalační program

1. Denní docházka zaměstnanců

 Denní docházka zaměstnanců

2. Souhrnná docházka zaměstnanců

 Souhrnná docházka zaměstnanců

3. Absence zaměstnanců
Absence zaměstnanců
4. Nastavení aplikace

Uživatelská práva

Práva uživatelů

Nastavení stahování dat

Globální nastavení programu

Uživatelská nastavení

Uživatelské nastavení programu

Nastavení typů příchodů a odchodů

 Nastavení typů příchodů a odchodů