Hlavicka VODASOFT

Archiv verzí aplikace Docházkový systém pro MyJABLOTRON


Verze aplikace 2023.02.22.1

- výpočet přesčasů
- při změně jména MyJABLOTRON na kartě zaměstnance informace s odkazem na nápovědu s popisem správného postupu
- zrušena možnost ponechávání mailových zpráv na poštovním serveru, pouze max. 14 dnů
- možnost vložit 2 absence v jeden den
- změna výchozí velikosti okna aplikace
- uložení velikosti okna aplikace při zavírání a obnova poslední velikosti při spuštění aplikace
- znemožněno odebrání práv administrátorovi
- možnost skrýt nepoužívané sloupce v přehledu docházky
- přidána poznámka k docházce pro celý den

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2022.02.01.1

- evidence odpracovaných sobot, nedělí a svátků
- přidáno přerušení pracovní doby (explicitně se v případě použití počítá)
- ve fiktivní sestavě možnost uživatelsky definovat délku vkládané přestávky
- drobná vylepšení a opravy chyb

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2021.08.18.1

- souhrnný přehled událostí zaměstnance s hromadnou editací
- přidána možnost importu dat exportovaných z webové aplikace MyJABLOTRON
- úprava importu dat exportovaného z aktuální JA-100-Linku 2.4.0
- možnost změny licenčního klíče uživatelem
- do informací o programu přidáno jméno databáze

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2021.06.09.1

- přidána možnost zaokrouhlení jen první a poslední události dne
- v denní docházce se zobrazují při zaokrouhlvání v závorce původní časy jen pokud dojde k zaokrouhlení
- záloha DB před updatem
- sjednocení databází do jedné databáze

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2021.04.07.1

- evidence dovolené v hodinách
- na kartu zaměstnance přidáno pole pro poznámku
- v sestavě docházky barevně označeny soboty a neděle
- při vkládání zaměstnance upozornění na nastavení práv v případě více uživatelů aplikace

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2020.12.16.1

- nový systém uživatelských oprávnění
- oprava sestavy souhrnné docházky (délka měsíce)
- funkce pro ukončení pracovního poměru
- přidáno osobní číslo zaměstnance
- možnost zadání dílčí absence s spřesností na minuty
- odkaz na TeamViewer přímo z aplikace

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2020.06.24.1

- možnost uživatlského definování typů absencí
- přidána evidence čerpání dovolené a sick days
- zadávání dovolené s možností včetně dnů volna
- zobrazování souhrnů absencí jen u použitých absencí
- licenční soubor nahrazen licenčním klíčem

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2020.01.16.1

- podpora TLS 1.2
- konec podpory Windows XP
- Framework 4.8

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2019.12.19.1

- nový způsob výběru období
- zobrazování předchozího měsíce do X tého dne následujícího měsíce dle uživatelské volby
- pokud se systém spustí pod Windows XP nebo Windows 2003, bude uživatel upozorněn na konec podpory těchto systémů

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2019.08.30.1

- oprava zpracování mailů bez hlavičky Message-ID

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2019.04.30.1

- automatické vkládání přestávek po definované době nebo v pevně stanoveou dobu
- možnost smazání hromadně vložené dávky dat
- možnost filtrování a mazání záznamů dle zdroje vytvoření záznamu
- při ukončování agend po zavření poslední agendy dotaz na ukončení aplikace
- možnost uživatelsky nastavit maximální dobu prac. doby pro kontrolu noční směny
- lokalizace názvů měsíců a dnů ve slovenské verzi

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2018.10.29.1

- zaokrouhlování časů příchodů a odchodů
- zpřehlednění historie změn události, vkládá se i stávající záznam, tak aby byla historie od vytvoření po aktuální stav v jedné tabulce
- vylepšení přechodu na posledního zobrazeného zaměstnance při přechodu mezi agendami
- hodinový formát času je výchozí místo desítkového formátu

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2018.04.13.1

- nová logika kontroly dat (je např. možné začínat den služební cestou bez příchodu)
- počítání nočních směn

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2017.11.24.1

- detailní rozpis odporacované doby (čas na pracovišti, u lékaře, služební cesty atd.)
- import událostí exportovaných z J-Linku (náhrada importu z MyJABLOTRON)
- kontrola oprávnění na dbcreator při vytváření databáze v konfiguračním průvodci

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2017.07.13.1

- možnost přímého importu XLS souboru s historií událostí z MyJABLOTRONu
- možnost volby portu POP3 serveru
- znegovani zobrazovat zamestnance v sestavach a prejmenovani DB pole z ZahrnovatdoDochazky na SkrytDochazku
- upozorneni na koncici SWM
- zvýraznění aktuálního zaměstnance v agendách

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2017.04.17.1

- hromadné vkládání událostí
- hromadné změny vybraných parametrů zaměstnanců
- rozdělení zobrazení seznamu zaměstnanců na aktivní a neaktivní
- v případě zadání první/poslední den nepřítomnost absence (mimo dovolené) se toto zobrazuje v souhrnné docházce a tisk. sestavách
- možnost změny pořadí oddělení firmy
- automatická změna velikosti formulářů používajících DateTimePicker v případě US formátu data

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2016.10.20.1

- v denním přehledu docházky barevné označování událostí v aktuálním dni
- možnost zadání barvy písma u typů příchodů/odchodů
- zrušení zobrazování chyby (vykřičníku) u docházky v aktuálním dni
- uprava sestavy Denni dochazka vsech zamestnancu
- přidány svátky a volné dny Slovenské republiky
- přidána podpora pro slovenskou verzi MyJABLOTRON

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2016.09.29.1

- automatická notifikace nových aktualizací
- zálohování dat + přidání uživatelského oprávnění pro zálohování dat
- stahování dat v časovém intervalu

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2016.08.05.1

- nový konfigurační průvodce aplikace
- konfigurace nově uložena v config.xml místo v registru
- možnost spouštění aplikace ze sdílené složky u síťové verze
- před updatem proveden test na RW práva ke složce aplikace

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2016.06.30.1

- možnost importu uživatelů z J-Linku 1.4.x
- doplňující volby pro tisk sestavy (volba data tisku, případně času tisku)
- sestava Vlk a koza (fiktivní docházka)
- uživatelská možnost tisku data/času tisku v zápatí sestavy
- přidána sestava denní přehled docházky
- přidána sestava přehled změněných záznamů
- do tiskové sestavy souhrnné docházky přidáno pole informující o volném dnu nebo státním svátku

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2016.03.19.1

- přidán svátek Velký pátek
- možnost volby zobrazení souhrnů časů v hodinovém nebo deítkovém formátu (Nastavení/Uživatelská nastavení)
- v denním přehledu docházky se souhrny časů zobrazují v hodinovém i desítkovém formátu bez ohledu na nastavení uživatele
- při vytváření uživatele programu je možnost zadat heslo v jednom kroku
- u importu zaměstnanců z J-Linku zrušen výchozí výběr rozpoznávání jména a příjmení, aby uživatel explicitně musel zvolit složení jména
- ve zdrojových datech přidán filtr na importovaná data z My JABLOTRON

Stáhnout soubor
Verze aplikace 2015.12.22.1

- do verze 2015.12.22.1 se nevedly změny verzí, v roce 2015 byla aplikace oceněna prvním místem v soutěži "Vychytávka s JABLOTRON 100" a byl zahájen prodej aplikace

Stáhnout soubor